1800 6649

Tư vấn bán hàng

Nhiệt kế

Nhiệt kế đo trán Microlife ( FR1DL1)
5%
Khuyến mãi
Nhiệt kế đo trán Microlife ( FR1DL1)
807,500
850,000
Nhiệt kế đo tai Microlife (IR1DQ1-1)
5%
Khuyến mãi
Nhiệt kế đo tai Microlife (IR1DQ1-1)
588,050
619,000
Nhiệt kế bút đầu mềm Microlife ( MT550)
5%
Khuyến mãi
Nhiệt kế bút đầu mềm Microlife ( MT550)
180,500
190,000
Nhiệt kế bút  Microlife (MT500)
5%
Khuyến mãi
Nhiệt kế bút Microlife (MT500)
85,500
90,000
Giao hàng 24h Giao hàng 24h Đổi hàng 15 ngày Đổi hàng 15 ngày Tiền tích lũy 1% Tiền tích lũy 1% Giới thiệu topbaby Giới thiệu topbaby